The Homeward Romping Megalomania - Ring Around The Putnam Gets Your Whole Wash Clean.

Posts

Hjälp i rätt tid

När jag kom till jobbet denna morgon så var det en sak som alla underchefer skulle få göra och det var att gå en kurs. Denna kurs skulle kunna hjälpa oss på företaget eftersom när man jobbar inom transport så är det lätt att vara toppvarvad och inte hinna coola ner så att säga. Den kursen som handlar om att förebygga stress skulle vara till hjälp för alla eftersom jag har märkt att det är lätt att bli irriterad av att vara stressad och det är ett tecken på att jag snart skulle gå in i väggen. Så denna kurs ...